بندخانه bandikhana
|
نظارت خانه nazarat khana

Définition -

prison (band : fermé / khana : maison), centre de rétention

Exemple(s) -

پولیسو په بندخانه کې یوه هفته ساتلې وم
poliso pe bandekhana ke yawa hafta sataly wam
j’ai été retenu (en CRA) par la police pendant une semaine (Orly, Centre d’hébergement, 2019)

Commentaire -

Le mot "bandikhana" désigne littéralement la prison (au Pakistan, on emploie le terme anglais "jail" - prononcé jél - pour prison) utilisé ici par extension pour désigner le centre fermé. Le terme de "nazarat" (surveillance) "Khana" (maison) désigne strictement le centre de rétention ou de surveillance. Lié au lexique juridique et plus soutenu, ce terme est moins utilisé. Au Pakistan, on emploie le dérivé anglais : "custody" ou "detention center".


Composée de -
  • bandikhana بندخانه

    CRA
    centre de rétention administrative

  • nazarat khana نظارت خانه

    centre de rétention
    centre de surveillance